Naslov Udeležba študentov različnih fakultet na izbranih družabnih dogodkih: pristop z analizo dvovrstnih omrežij
Avtor Ana Lucija Škrjanec
Leto 2010
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor izr. prof. dr. Andrej Mrvar
Datum vnosa 08.01.2011, 01:24
Povzetek

Analiza socialnih omrežij, metoda, ki se v družboslovju vedno bolj uveljavlja, se ukvarja predvsem s preučevanjem odnosov v množici enot ali med množicama enot, če gre za dvovrstno omrežje. S slednjim se ukvarjamo tudi v tej diplomski nalogi, in sicer smo analizirali dvovrstno omrežje 50 študentov s 5 različnih fakultet Univerze v Ljubljani in 15 različnih družabnih dogodkov. Podatki so bili zbrani z anketo, kjer so študenti rangirali dogodke glede na to, kako verjetno bi se jih udeležili. Začeli smo z analizo hierarhičnega združevanja, kjer smo upoštevali vse range posameznega študenta. Nato smo omrežje analizirali kot dvovrstno označeno omrežje, kjer smo upoštevali le prve in zadnje tri range študentov. Na koncu smo izvedli še analizo z bločnim modeliranjem enostavnega dvovrstnega omrežja, kjer so bile upoštevane le pozitivne izbire študentov. Cilj je bil ugotoviti razlike v interesih med študenti glede na fakulteto in glede na spol ter primerjati rezultate različnih metod analize omrežij. Razlike v interesih udeležbe oz. neudeležbe na dogodkih med študenti različnih fakultet obstajajo, prav tako razlike glede na spol, vendar so te razlike manj očitne, kot smo pričakovali.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

analiza socialnih omrežij, dvovrstno omrežje, hierarhično združevanje v skupine, označeno dvovrstno omrežje, bločno modeliranje

Leto izida - publikacije2010