Naslov Vpliv mobilne komunikacije na omrežja socialne opore
Avtor Kramar Polona;
Leto 2006
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor Vehovar Vasja
Datum vnosa 05.01.2006
Povzetek

Namen avtorice je bil, da ugotovi ali mobilne komunikacije spreminjajo velikost in sestavo omrežij socialne opore in ali vplivajo na zadovoljstvo s prejeto socialno oporo. Ugotovila je, da v večini značilnosti omrežij emocionalne socialne opore ni razlik med uporabniki in neuporabniki mobilnih telefonov. Razlik ni v velikosti omrežij, odstotku žensk v omrežju, odstotku partnerja, sorodnikov in prijateljev v omrežju, v povprečni geografski oddaljenosti, povprečni gostoti osebnih stikov in v zadovoljstvu s socialno oporo. Razlike med uporabniki in neuporabniki mobilnih telefonov se kažejo le v dveh značilnostih omrežij – v povprečni starosti alterjev v omrežju in v povprečni dolžni poznanstva.
 
Pogostost pogovorov po mobilnem telefonu vpliva statistično značilno le na tri značilnosti socialnih omrežij: na odstotek prijateljev v omrežju, povprečno starost alterjev in povprečno dolžino poznanstva. Branje in pošiljanje kratkih sporočil statistično značilno vpliva na skoraj vse značilnosti omrežij.

Podrobnosti

Diplomska naloga >> (pdf, 677 KB)