Naslov V "zadnjih 3 mesecih" je internet uporabljalo 72,9% oseb od 10 do 75 let
Podrobnosti

V zadnjih 3 mesecih je internet uporabljalo 72,9% anketirancev od 10 do 75 let. Med temi je večina (82%) takih, ki so v zadnjih 3 mesecih internet uporabljali vsak dan ali skoraj vsak dan. Pred več kot 3 meseci je internet uporabljalo 3,1% respondentov (to so nekdanji uporabniki interneta), delež neuporabnikov interneta pa znaša 24%. Več >>

Področja internetasvetovni splet
mobilna telefonija
IKT tehnologije
e-vključenost
Slovenski viriRIS
ViriSlovenski viri