Naslov Dostop do interneta ima 72% slovenskih gospodinjstev

V 1. četrtletju leta 2011 je dostop do interneta imelo 72% slovenskih gospodinjstev in 69% oseb v starosti od 10 do 74 let, v raziskavi ugotavlja Statistični urad RS. V enakem obdobju lanskega leta je dostop do interneta imelo 68% gospodinjstev in 70% oseb v starosti od 10 do 74 let.

V 1. četrtletju 2011 so se med uporabnike interneta večinoma uvrščale mlajše osebe; med posamezniki, starimi od 10 do 24 let, je bilo rednih uporabnikov interneta kar 98%, med osebami, starimi od 55 do 74 let, pa le 29 %.

V opazovanem obdobju je največ uporabnikov (60%) internet uporabljalo za pošiljanje in prejemanje e-pošte. Med najpogostejše aktivnosti se uvrščajo še informacije o blagu in storitvah (53%), spletne novice, časopisi ali revije (51%), informacije, povezane z zdravjem in spletni forumi (46%). Spletne strani državne uprave je v zadnjih 12 mesecih v zasebne namene uporabljalo 44% oseb.


xDSL najbolj razširjena vrsta širokopasovne povezave

V opazovanem obdobju je širokopasovno povezavo uporabljalo 67% slovenskih gospodinjstev, kar je za 5 odstotnih točk več kot v 1. četrtletju leta 2010.

Najbolj razširjena vrsta širokopasovne internetne povezave je povezava xDSL, ki jo je v 1. četrtletju 2011 uporabljalo 31% gospodinjstev. Kabelski dostop je uporabljalo 25% gospodinjstev, optično omrežje ali drugo fiksno širokopasovno povezavo 15% gospodinjstev, fiksno brezžično povezavo (npr. satelitski dostop, WiFi) pa 9% gospodinjstev.

Delež gospodinjstev, ki so uporabljala širokopasovno povezavo prek mobilnega telefona z vsaj tehnologijo 3G (UMTS, HSDPA), se je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta povečal na 20% (za 3 odstotne točke). Mobilno širokopasovno povezavo prek modema z vsaj tehnologijo 3G je uporabljalo 8% gospodinjstev, kar je za 2 odstotni točki več kot v 1. četrtletju leta 2010.Gospodinjstva brez internetnega dostopa: pomanjkljivo znanje in pomanjkanje potrebe po dostopu

Kot razlog, zakaj nimajo dostopa do interneta, je največ respondentov navedlo, da je njihovo znanje o uporabi računalnika in interneta pomanjkljivo (62%) ali da interneta ne potrebujejo (61%). Polovica gospodinjstev je navedla previsoke stroške dostopa.

Največ znanja o uporabi računalnika (oz. interneta) imajo osebe v starosti od 10 do 34 let. Največji delež oseb, ki so že izvedle katero od nalog, povezanih z uporabo računalnika ali interneta (npr. premikanje datotek, uporaba iskalnika za iskanje informacij), je bil v starostni skupini od 16 do 24 let. Sledila je starostna skupina od 25 do 34 let, za njo pa je starostna skupina od 10 do 15 let.

39% oseb od 10 do 74 let že opravilo nakup na internetu

Internetni nakup je že kdaj opravilo 39% oseb v starosti od 10 do 74 let, kar je za 6 odstotnih točk več kot v enakem obdobju lanskega leta.

Samo v 1. četrtletju leta 2011 je po internetu naročilo ali kupilo blago 20% oseb, to je za 3 odstotne točke več kot v 1. četrtletju 2010.

35% oseb od 10 do 74 let ustvarjalo ali urejalo profil na socialnih omrežjih

V opazovanem obdobju je 35% oseb od 10 do 74 let uporabljalo internet za ustvarjanje in urejanje lastnega profila v spletnih socialnih omrežjih, kar je za 5 odstotnih točk več kot v 1. četrtletju leta 2010. Največ rednih uporabnikov spletnih družabnih omrežij je bilo med osebami od 16 do 24 let (79%) in od 10 do 15 let (74%).

Vir: Černuta, Luka. Uporaba informacijsko - komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2011 - končni podatki. Stat.si, 5.10.2011.

Vir slike: ustr.gov.

Vir SURS
Datum 18.10.2011