Naslov Informacijska varnostna kultura v državni upravi
Avtor Katja Rančigaj
Leto 2011
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Uroš Svete: somentor: izr. prof. dr. Bojan Dobovšek
Datum vnosa 14.11.2011, 19:51
Povzetek

V organizacijah, kjer je primarna dejavnost močno odvisna od sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, predstavljajo varnostne navade in ravnanja zaposlenih pomemben intelektualni kapital, ki se oblikuje postopoma in prehaja od samega oblikovanja varnostnih politik do dejanskega organizacijskega znanja. Kljub precejšnemu porastu znanstvenih proučevanj v obdobju zadnjih let, še vedno ni enotnih odgovorov na vprašanje, kakšen je delež informacijske varnostne kulture pri vzpostavljanju in zagotavljanju informacijske varnosti oz. kako le-ta vpliva na varnostno osveščenost in vedenje zaposlenih. Magistrska naloga dopolnjuje obstoječa spoznanja v luči sodobnih vidikov varnostnih ogrožanj in poglobljeno obravnava prispevek posameznikov, skupin ter celotne organizacije k doseganju visoke stopnje informacijske varnostne kulture. Osredotoča se tako na kulturni vidik, torej na vrednote in prepričanja zaposlenih, ki vplivajo na oblikovanje vedenjskih norm, kot tudi na organizacijske lastnosti, ki vplivajo na varnost delovnega okolja in predstavljajo temelj za razumevanje in poosebljanje varnostnih politik, standardov in pravil. 

Magistrska naloga proučuje informacijsko varnostno kulturo v državni upravi, natančneje v Direktoratu za e-upravo in upravne procese in Direktoratu za informacijsko družbo, ki predstavljata reprezentativna organa državne uprave z vidika informacijsko-komunikacijskih procesov. Zaradi primarnih dejavnosti, ki so usmerjene v načrtovanje, razvijanje in izvajanje najrazličnejše elektronske podpore, pomembno prispevata h gradnji informacijske družbe in sta zaradi specifičnega delovnega okolja še posebej aktualna tudi z vidika proučevanja socialnih in organizacijskih dejavnikov informacijske varnosti. 

Stopnja obstoječe informacijske varnostne kulture je v izbranih direktoratih ocenjena nadpovprečno visoko, kar kaže na to, da so v zadostni meri vzpostavljeni nujno potrebni ukrepi za zagotavljanje informacijske varnosti. Nekoliko več pozornosti je potrebno nameniti vlogi, ki jo ima vodstveno osebje, saj je njihov prispevek izmed vseh indikatorjev informacijske varnostne kulture najslabše ocenjen. Poleg tega je potrebno več truda vložiti tudi v znanje in varnostno osveščenost zaposlenih.

Podrobnosti

Magistrsko delo>>

Ključne besede

informacijska varnostna kultura, informacijska varnost, varnostna osveščenost

Leto izida - publikacije2010