Naslov Vpliv anonimnosti, odgovornosti in medosebnega zaupanja na idealizirano samo-predstavitev posameznika na spletnih forumih
Avtor Saša Burnić
Leto 2011
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Gregor Petrič
Datum vnosa 16.11.2011, 18:42
Povzetek

Identifikacija posameznika je ključen element pri vzpostavljanju interakcij in oblikovanju odnosov med posamezniki. Svetovni splet, ki je danes postal eden pomembnejših družbenih okolij, ponuja posamezniku zaradi svoje narave možnost zakoličenja identitete. Ker je za spletni prostor značilna odsotnost fizičnih znakov, temu pogojena anonimnost ima vsak posameznik možnost preoblikovanje svoje identitete za potrebe novega okolja in s tem pridobivanja pozitivne samo-podobe. To diplomsko delo bo skušalo odgovoriti na vprašanje kako specifike računalniško posredovanega komuniciranja vplivajo na posameznikovo idealizirano samo-predstavljanje na spletnih forumih. Poleg anonimnosti, ki posamezniku omogoča oblikovanje idealizirane samo-predstavitve, bomo skozi teoretičen del nakazali, da na le-to vpliva tudi posameznikov občutek odgovornosti in medosebno zaupanje med uporabniki, domneve pa bomo preverjali v zadnjem – empiričnem delu diplomskega dela.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

idealizirana samo-predstavitev, anonimnost, odgovornost, medosebno zaupanje, računalniško posredovano komuniciranje

Leto izida - publikacije2010