Naslov Internet kot polje demokratizacije demokracije
Avtor Gregor Rebernik
Leto 2011
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Cirila Toplak
Datum vnosa 16.11.2011, 19:06
Povzetek

Demokracija se je znašla v krizi. Politična participacija državljanov, kot ena njenih bistvenih prvin je vse nižja, ljudje pa do politike, oblastnikov in političnih institucij gojijo vse večje nezaupanje. Kljub temu, da definicija besede govori o vladavini ljudstva, se liberalni demokratični model opira na njeno minimalno percepcijo, utemeljeno na institucionalnem postopku izbire voditeljev, ki odločajo namesto državljanov, slednjim pa omogoča umik v zasebno sfero lastnih individualnih interesov. Predstavniška demokracija izgublja na legitimnosti, saj ne uživa več ne zaupanja, ne zanimanja državljanov. Oživitev demokracije, preko uporabe novih tehnologij, predstavlja polje, kjer se lahko na principih odločanja, deliberacije in informativnosti, demokraciji vrne njen participatorni potencial. Vendar pa ne gre podleči brezmejnemu optimizmu, glede inherentne demokratičnosti tehnologije, saj je vsa mogočna komunikacijska strukture interneta plen prej vse drugega, kot zgolj demokratičnih vplivov. Teoretično in praktično smo raziskovali njene potenciale in omejitve.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

demokracija, demokratizacija, internet, participacija.

Leto izida - publikacije2010