Naslov Foto blogi – spreminjajoče se fotografske prakse in splet 2.0
Avtor Matej Molek
Leto 2011
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Vida Zei; somentor: asist. Ilija Tomanić Trivundža
Datum vnosa 16.11.2011, 19:16
Povzetek

V svojem diplomskem delu sem predstavil čedalje popularnejše in pomembnejše področje amaterske fotografije, ki je postala bolj družbeno sprejemljiva in cenjena, obenem pa odkril njene današnje implikacije v družbi. Prikazal sem, da so se s prihodom spleta 2.0 zelo spremenile fotografske prakse, saj je prišlo do procesa digitalizacije. Tako se s tem pojavom demokratizira celotna fotografska sfera, ki se začne manifestirati skozi enostavno vizualno orodje izražanja, tj. foto blog. Posamezniki/amaterski fotografi tako sedaj v svojih spletnih dnevnikih prezentirajo oz. dokumentirajo lastno okolje, nekateri skozi vizualne podobe izražajo družbeno kritičnost, umetniško manifestacijo, estetizirajo svoja vsakdanja življenja... Amaterski fotografski ustvarjalci vizualnih dnevnikov in njihovi obiskovalci so si tako »odprli vrata v globalni fotografski svet«, kjer so njihove možnosti skorajda neomejene: povezujejo in sodelujejo z ostalimi fotografskimi navdušenci, razpravljajo o različnih »vizualnih« tematikah ter demokratično nastopajo s svojimi deli/mnenji.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

amaterska fotografija, digitalizacija fotografskih praks, demokratizacija fotografskih praks, foto blogi.

Leto izida - publikacije2010