Naslov Merjenje deliberativnosti razprav v spletnih forumih
Avtor Lea Lebar
Leto 2011
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Gregor Petrič
Datum vnosa 04.12.2011, 19:26
Povzetek

Pojav interneta je zaradi potencialno večje vključenosti državljanov ponovno zbudil optimizem za zmožnost komunikacijskih tehnologij, da spremenijo demokracijo. Deliberativna demokracija je koncept politične prakse, ki poudarja ideal kooperacije in konsenza ter aktivno participacijo državljanov z argumentirano obliko političnega diskurza:  deliberacijo. V diplomskem delu se osredotočam na merjenje deliberativnosti v spletnih forumih, ki zaradi asinhrone narave ter večje vključenosti in dostopnosti državljanov vsaj teoretično predstavljajo odličen prostor javne razprave. V empiričnem delu predstavljam indikatorje merjenja štirih dimenzij deliberativnosti: izmenjave in kritike utemeljenih moralno koristnih trditev, refleksivnosti, prevzemanja idealnih vlog in avtonomnosti od politike in ekonomije. Z analizo vsebine je 20 koderjev kodiralo sporočila 82 forumskih tem. Indikatorje testiram z različnimi statističnimi analizami, in sicer pregledam opisne statistike, manjkajoče vrednosti, Cronbachov alfa koeficient in izvedem faktorske analize po posameznih dimenzijah in za vse dimenzije skupaj. Izkazalo se je, da so ustrezno oblikovani predvsem
indikatorji, ki merijo izmenjavo in kritiko utemeljenih moralno koristnih trditev, predlagam pa predvsem oblikovanje večjega števila indikatorjev. Ustrezno oblikovane indikatorje izpostavim v zaključku diplomskega dela.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

deliberativnost, dimenzije deliberativnosti, analiza vsebine, spletni forumi

Leto izida - publikacije2010