Naslov Veljavnost spletnih anket v primerjavi s tradicionalnimi metodami zbiranja podatkov
Avtor Jaka Pšaker
Leto 2011
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor red. prof. dr. Vasja Vehovar
Datum vnosa 04.12.2011, 19:30
Povzetek

Tradicionalne metode zbiranja podatkov, kot so telefonske ankete in ankete po pošti, ki so dobro delovale v osemdesetih in devetdesetih letih, so začele izgubljati svojo učinkovitost, še posebno v domeni tržnega raziskovanja. Zaradi tega raziskovalci iščejo nove načine zbiranja podatkov, med katerimi je najpomembnejše spletno anketiranje, ki v zadnjem desetletju predstavlja eno vodilnih metod zbiranja podatkov nove generacije. Takšen način zbiranja podatkov ima svoje prednosti, vendar tudi svoje omejitve, zaradi katerih je vprašljiva njegova veljavnost. To veljavnost je potrebno dokazati, kar pa lahko storimo le s primerjavo rezultatov spletne ankete z rezultati neke druge, že uveljavljene metode. Diplomsko delo se ukvarja z dokazovanjem veljavnosti spletnih anket, predvsem s primerjanjem napake zaradi načina zbiranja podatkov oziroma učinka metode spletnega anketiranja. Spletne ankete v večini primerov podajo rezultate, ki so primerljivi z rezultati drugih metod zbiranja podatkov, vendar je ta metoda občutno cenejša in hitreje izvedljiva od vseh ostalih. Prav zaradi teh dveh prednosti se bodo kljub manjšim odstopanjem v rezultatih spletne ankete še naprej razvijale se in pri različnih raziskavah množično uporabljale.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

spletne ankete, veljavnost, učinek metode anketiranja

Leto izida - publikacije2010