Naslov Multimedijski oglasi na spletu: Analiza avtomobilskih oglasov za BMW in AUDI
Avtor Katarina Keršič
Leto 2011
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Andrej Škerlep
Datum vnosa 09.12.2011, 19:02
Povzetek

V delu v ospredje postavljam analizo dveh multimedijskih oglasov, in sicer za avtomobil BMW X6 in AUDI Q7. Gre za prestižni blagovni znamki, katerih produkti so namenjeni višjim družbenih slojem. Oglasa sta objavljena na internetu, ki s svojimi številnimi aplikacijami in orodji ponuja oglaševalcem nove oblikovne možnosti, s katerimi lahko oglase naredijo bolj interaktivne in z vidika uporabe znakov, ne uporabijo le verbalnih znakov, ampak omogoča kombinacijo verbalnih, neverbalnih in avdio znakov. Analizirala bom znake, ki so v oglasu uporabljeni in se spraševala kakšne pomene o produktu ustvarjajo. Vsak znak v sporočilu nosi nek pomen. Znaki niso le besede, ampak so tudi zvoki, barve in gestikulacija. Izpostavila bom denotativno raven, torej predstavila dobesedni opis oglasov, nato pa se spraševala kaj ti znaki reprezentirajo na konotativni ravni, predstavila bom torej signifikacijske sisteme multimedijskih oglasov.

Analiza je pokazala, da multimedijska oglasa predstavljata avtomobila kot estetski produkt ter kot produkt, ki je lep in odraža posameznikov osebni stil.
 

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

multimedijski oglasi, internet, znak, multimodalnot

Leto izida - publikacije2010