Naslov Socialni kapital v spletnih socialnih omrežjih (Primer spletnega socialnega omrežja Facebook)
Avtor Darja Vogelnik
Leto 2011
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Gregor Petrič
Datum vnosa 09.12.2011, 19:37
Povzetek

Spletna socialna omrežja so senzacija interneta, ki omogočajo vzdrževanje in gradnjo novih poznanstev, s tem pa gradnjo socialnega kapitala. Večina avtorjev se strinja, da se socialni kapital nanaša na naložbe v osebnih razmerjih ali družbenih strukturah, ki naj bi se s pojavom interneta lahko poslabšala, s tem pa tudi socialni kapital. V teoretičnem delu se zato osredotočim na prednosti in slabosti, ki jih lahko prinese uporaba interneta, in nenazadnje tudi prisotnost v spletnih socialnih omrežjih. V raziskovalnem delu z multivariatno analizo odgovorov, pridobljenih s spletno anketo uporabnikov spletnega socialnega omrežja Facebook, poskušam ugotoviti, ali obstaja linearna povezanost med socialnim kapitalom in intenziteto uporabe ter socialnim kapitalom in velikostjo omrežja. Pokaže se pozitivna linearna povezanost, ki je statistično značilna med vsemi pari spremenljivk. Glavni namen naloge je prikazati spletno socialno omrežje kot prostor, ki omogoča ustvarjanje in ohranjanje socialnega kapitala posameznika.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

socialni kapital, povezovalni socialni kapital, premostitveni socialni kapital, spletno socialno omrežje

Leto izida - publikacije2010