Naslov Virtualni peskovnik subkulturnega udejstvovanja
Avtor Luka Klepac
Leto 2011
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Franc Trček; Somentorica: izr. prof. dr. Tina Kogovšek
Datum vnosa 10.12.2011, 11:26
Povzetek

Diplomsko delo obravnava kako in zakaj posamezniki, pripadniki specifičnih subkultur, marginaliziranih skupin izkoriščajo možnost udejstvovanja v tridimenzionalnih grafičnih virtualnih svetovih, točneje v virtualnem svetu Second Life. 

Z razvojem informacijske tehnologije, interneta, računalniško posredovane komunikacije se je v obliki virtualnih svetov odprl nov poligon, ki številnim posameznikom omogoča varno okolje za izražanje, udejstvovanje ter s tem možnost izživetja svojega resničnega jaza, eksperimentiranja z lastno identiteto ali izživljanje raznih fantazij in fetišev. Svojega življenjskega stila, katerega si v stvarnem okolju, zaradi različnih pritiskov, pričakovanj družine in okolja, marginalizacije ter etiketiranja s strani družbe, ne morejo ali pa si ne upajo izraziti. Na tak način virtualni svetovi osvobajajo posameznike »iz okov« dominantne družbene kulture in strukture. Obenem pa jim omogočajo povezovanje z ljudmi podobnih nazorov v interesne skupine katere pogosto prerastejo v virtualne skupnosti. V njih se lahko potrjujejo v svojem načinu življenjskega stila ter z ostalimi člani razvijejo pristne odnose, ki jim pogosto predstavljajo pomemben vir socialnega kapitala.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

identiteta, virtualne skupnosti, Second Life.

Leto izida - publikacije2010