Naslov Delež slovenskih uporabnikov interneta pod povprečjem EU

Uporabniki interneta

Leta 2011 sta se za odstotno točko znižala delež posameznikov v starosti 16-74 let, ki so internet uporabljali v zadnjih treh mesecih (na 67%), in delež tedenskih uporabnikov (na 64%). Delež dnevnih uporabnikov ostaja 54%, ugotavlja UMAR.

Slovenija je po uporabi interneta blizu povprečja EU, vendar izstopa po razmeroma nizkem deležu uporabnikov interneta med nizko izobraženimi in med starejšimi prebivalci, tudi v primerjavi z novimi članicami. Večina teh držav je Slovenijo po uporabi interneta dohitela ali prehitela v zadnjem letu (Češka, Madžarska, Malta, Latvija).

Dostop gospodinjstev do interneta

V preteklem letu se je delež gospodinjstev z dostopom do interneta predvsem na račun širokopasovnih povezav povečal na 72%. Delež gospodinjstev s sicer še vedno prevladujočo širokopasovno povezavo preko telefonskega omrežja (xDSL) se je znižal, delež novejših načinov širokopasovne povezave (optično omrežje, WiFi, modem 3G) pa se je povečal.

Slovenija po deležu gospodinjstev z internetno povezavo, vključno s širokopasovno, sledi povprečju EU. Med glavnimi razlogi, zakaj nimajo dostopa do interneta, gospodinjstva navajajo, da ga ne potrebujejo, da nimajo ustreznih veščin in da so stroški previsoki. Našteti razlogi so v Sloveniji izrazitejši kot v EU.

Dostop podjetij do interneta

Tako v Sloveniji kot EU vsa podjetja, ki imajo dostop do interneta, uporabljajo širokopasovno povezavo. V Sloveniji se je lansko leto ta delež povečal za 7% na 92% in je nad povprečjem EU.

Delež slovenskih podjetij, ki imajo povsem avtomatizirano izmenjavo podatkov z organi javne oprave in s finančnimi institucijami, je nad povprečjem EU; delež podjetij, ki imajo popolnoma avtomatizirano izmenjavo podatkov s kupci in dobavitelji pa je nižji od evropskega povprečja. Prav tako v manjši meri kot v EU slovenska podjetja uporabljajo elektronsko obliko računov.

Vir: umar.gov.si

Vir slike: theredwineyard.blogspot.com

Vir Vlada RS
Datum 04.06.2012
ViriSlovenski viri