Naslov Informacijsko - komunikacijska tehnologija v slovenskem izobraževalnem sisitemu
Avtor Gerlič Ivan;
Leto 2003
Vir Revija Organizacija
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 16.03.2004
Povzetek

V referatu je predstavljen krajši pregled rezultatov raziskave: STANJE IN TRENDI UPORABE RAČUNALNIKOV V SLOVENSKIH OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH,  ki jo avtor izvaja vsaki dve leti za potrebe Ministrstva za šolstvo in šport ter nacionalnega projekta RAČUNALNIŠKO - INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE. Predstavljen je predvsem povzetek rezultatov didaktične problematike pouka in širše uporabe informacijsko - komunikacijske tehnologije v izobraževanju.

Ključne besede: izobraževalni sistem, računalnik v izobraževanju, multimedija, informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT), programska oprema, didaktična problematika, raziskava, računalniško – informacijsko opismenjevanje

Ključne besede

izobraževalni sistem, računalnik v izobraževanju, multimedija, informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT), programska oprema, didaktična problematika, raziskava, računalniško – informacijsko opismenjevanje