RIS poročila

Naslov Stanje in trendi uporabe IKT v Slovenskem izobraževalnem sistemu
Avtor Gerlič Ivan; Vehovar Vasja
Leto 2004
Uvod

Povzetek

Poročilo najprej povzema raziskavo IKT med šolskimi zavodi, opravljene na Pedagoški fakulteti v Mariboru.

nato pa oriše raziskavo v letu 2004.