RIS poročila

Naslov Gospodinjstva: končni uporabniki interneta, anketa poWWW 1998
Avtor Vehovar Vasja
Leto 1998
Povzetek

V poročilu so podane kratke analize naslednjih področij:

  • pregled nekaterih mednarodnih primerjav informacijskih tehnologij,
  • telefonska raziskava RIS98/II o uporabi Interneta med n=1,100 aktivnimi uporabniki,
  • telefonska raziskava Informacijske tehnologije v gospodinjstvih (n=1,700).

V prilogah se nahajajo sumarniki naslednjih raziskav:

  • telefonska raziskava RIS98/II o uporabi Interneta med n=1,100 aktivnimi uporabniki,
  • telefonska raziskava Informacijske tehnologije v gospodinjstvih (n=1,700),
  • raziskava RIS98 po WWW,
  • raziskava RIS98 po WWW - elektronsko nakupovanje: analiza po podskupinah.

Navedeni podatki in analize v splošnem kažejo, da se je širitev Interneta v Sloveniji ustalila na približno 50% letni rasti, zato se - posebej v demografski značilnostih uporabnikov - vsekakor pojavljajo določene spremembe. Po drugi strani pa je večina stališč do Interneta in tudi vzorcev uporabe (vključno z obiskovanjem WWW strani) ostala v primerjavi z letom 1997 praktično nespremenjena. Slednje velja tudi za elektronsko nakupovanje in elektronsko bančnistvo, kar obravnavamo v dveh ločenih poročilih.