RIS poročila

Naslov Uporaba interneta 2007
Avtor Vehovar Vasja; Barbara N. Brečko
Leto 2008
Uvod

Oktobra 2007 se je za internetne uporabnike izreklo 66 % vprašanih v populaciji od 12-65 let. RIS ocenjuje, da je v populaciji od 10-75 let 63 % uporabnikov interneta oziroma 1.057.893 prebivalcev Republike Slovenije.

Povzetek

Poročilo temelji na telefonski raziskavi (n=484), izvedeni oktobra 2007. Glavne ugotovitve:

  • Oktobra 2007 se je za internetne uporabnike izreklo 66% vprašanih v populaciji od 12 do 65 let.
  • Ocenjujemo, da je v populaciji od 10 do 75 let 63% uporabnikov interneta oziroma 1.057.893 prebivalcev
  • Med uporabniki interneta je največji delež dnevnih uporabnikov interneta – 58 % jih internet uporablja večkrat dnevno, dve desetini vprašanih, pa internet uporablja skoraj vsak dan.
  • Ugotavljamo, da so najpogostejši (internet uporablja večkrat dnevno) uporabniki interneta mladi (12-29 let). S starostjo delež pogostih uporabnikov interneta močno upada. Glede na izobrazbo vprašanih ugotavljamo, da so najpogostejši uporabniki tisti, ki imajo dokončano univerzo – med temi je kar 75 % takih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno, sledijo jim respondenti z dokončano višjo oziroma visoko šolo (51 %).
  • V letu 2006 je bil po podatkih Eurostata delež slovenskih tedenskih uporabnikov enak povprečnemu deležu tedenskih uporabnikov EU25 (47 %), ugotavljamo pa, da v letu 2007 Slovenija z 49% tedenskih uporabnikov ponovno zaostaja za povprečjem  EU25 (53%) v populaciji 16 do 74 let, še bolj pa zaostaja za EU15 (55%).
  • V poročilu so  podane tudi trendi in podrobne primerjave  z EU.