Naslov Stanje na področju e-zdravja v Evropi za leto 2007

Večina evropskih zdravnikov je mnenja, da uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) izboljšuje kakovost njihovih zdravstvenih storitev, ugotavlja Evropska komisija.

Rezultati raziskave o uporabi IKT v zdravstvu kažejo, da 87 % evropskih splošnih zdravnikov uporablja računalnik, v Sloveniji je ta delež 97 %, od katerih jih 54 % uporablja tudi širokopasovno povezavo, kar je za 6 % več kot znaša evropsko povprečje.

Države, ki so naprednejše pri uporabi IKT in širokopasovne povezave v večji meri uporabljajo te tudi za poklicne namene, kar je značilno za Dansko. Tam je internet hitrejši in najbolj dostopen v Evropi, zato zdravniki in pacienti komunicirajo kar preko e-pošte v 60 % primerov, medtem ko znaša evropsko povprečje komaj 4 %.

Zadovoljivo je področje shranjevanja administrativnih podatkov v elektronsko obliko 80 %, rentgenske slike shranjuje 35 %, uporaba interneta pri posvetovanju s pacienti 70 %, pojavljajo pa se velike razlike med državami: največ, 93 %, zdravnikov uporablja širokopasovno povezavo na Finskem, najmanj, 5 %, pa v Romuniji, medtem ko evropsko povprečje znaša 48 %.

Treba pa bo izboljšati in razviti uporabo elektronskih receptov, ki jih uporablja le 6 % evropskih zdravnikov, v večjem obsegu pa se uporabljajo le na Danskem, Švedskem in Nizozemskem. Slabo je razvito spremljanje bolnikov na daljavo ter čezmejna izmenjava podatkov o pacientih, čemur bo evropska komisija posvetila več pozornosti.

Evropska komisija je v letu 2007 opravila vseevropsko raziskavo o uporabi e-zdravstva med 7.000 splošnih zdravniki.

Poročilo>>

Vir: Evropska komisija, 25.4.2008

Vir Europa.eu
Datum 13.05.2008