RIS poročila

Naslov M-bančništvo 2004/2005
Avtor Vehovar Vasja; Lavtar Darja; Kronegger Luka
Leto 2005
Povzetek

V poročilu so analizirani rezultati reprezentativne telefonske ankete RIS, ki je zajela osebe v starosti od 10 do 75 let, konec leta 2004 in v začetku 2005. Glavne ugotovitve:

  • Svoj mobilni telefon ima 87.8% respondentov v starosti 10-75 let, kar je v skladu z drugimi ocenami na osnovi telefonskih anket.
  • Podrobna primerjava z rezultati osebnega anketiranja (z visoko stopnjo sodelovanja) v anketi Statističnega urada RS in FDV pomladi 2005 pa sicer kaže, da je uporabnikov nekoliko manj.
  • Okoli 5% (73,000 oseb) uporabnikov mobilnih telefonov že uporablja SMS obveščanje o spremembah na njihovem bančnem računu. Podobno velja tudi za možnost dostopa do osebnega bančnega računa (6%, 88,000 oseb). Za uporabnike mobilnega bančništva (m-bančništva) smo šteli vse respondente, ki imajo dostop do svojega bančnega računa preko mobilnega aparata.
  • Plačevanje preko računa mobilnega operaterja (npr. Moneta) je nekoliko bolj pogosto kot uporaba m-bančništva, vendar ga še vedno uporablja manj kot desetina uporabnikov mobilnih telefonov (8%, 120,000 oseb). Približno 74,000 oseb namerava pričeti z uporabo te storitve v naslednjih 6 mesecih.
  • Namere za uporabo mobilnega bančništva v naslednjih 6 mesecih so izjemno visoke. Slaba destina (9%) uporabnikov mobilnih telefonov v naslednjih 6 mesecih namerava urediti dostop do svojega bančnega računa preko mobilnega telefona, še toliko pa jih o tem že razmišlja.
  • V celoti gledano, namere m-bančništva v naslednjih 6 mesecih opazno presegajo namere e-bančništva, v veliki meri tudi zato, ker je uporabnikov mobilne telefonije dvakrat več kot uporabnikov interneta.