Naslov E-bančništvo

V Sloveniji je leta 2012 elektronsko bančništvo uporabljalo 26,4 % populacije 10-74 let, kar je za več kot 2 odstotni točki manj kot leta 2011, ko je tovrstne storitve uporabljalo  28,9 %  posameznikov v populaciji 10-74 let, ugotavlja SURS. Če se omejimo na prebivalce Slovenije, ki so že uporabljali svetovni splet, jih je e-bančništvo leta 2011 uporabljalo 39,7 %, leta 2012 pa 35,9 %. 

Elektronsko bančništvo je v državah EU27 v zadnjih treh mesecih leta 2012 v povprečju uporabljalo 38 % populacije 16-74 let. Delež uporabnikov e-bančništva v evropskih državah variira med 3 % in 86 %, Slovenija pa sodi med države z manj razvitim spletnim bančništvom, ugotavlja Eurostat.

Poglejmo si še trende preteklih let. Da je Slovenija že v preteklosti sodila med države z manj  razvitim bančništvom, kaže tudi RIS raziskava iz leta 2008, ki nadaljuje trend iz leta 2004. Razlogi za nizko uporabo oziroma za neuporabo e-bančništva ostajajo enaki kot v RIS poročilu. Leta 2002 je po podatkih iz RIS poročila e - bančništvo uporabljalo 18 % prebivalstva, v EU pa je ta delež znašal 31 %. RIS-ova raziskava iz konca leta 2004ugotavlja, da je bilo tistega leta med internetnimi uporabniki 21 % uporabnikov e-bančništva, kar je predstavljalo okoli 158.000 Slovencev.

Vir: SURS, 13.3.2013

Eurostat, 13.3.2013

RIS poročila:

Vir Eurostat
Datum 10.02.2008