Naslov E-mediji in založništvo

V letu 2011 je bilo, po podatkih SURSove raziskave o založništvu, izdanih 4.456 naslovov leposlovja, kar je za 141 enot več v primerjavi z letom 2010. Od tega je bilo 681 naslovov slovenske in 755 naslovov tuje književnosti.

Skupaj je bilo izdanih 5.991 knjig in brošur, kar je za 6,6% več kot prejšnje leto. Po izvoru je bilo 68% izvirnih del in 32% prevodov, glede na vrsto izdaje pa 86% prvih izdaj in 14% ponatisov.

Glede na zvrst dela je bilo med leposlovnimi deli največ romanov (44%),  sledile so kratke zgodbe (23%), pesništvo (18%), dramska dela (2%) in druge zvrsti leposlovja (2%).

Vir: SURS, 26.11.2012

Povezave:

Vir SURS
Datum 17.09.2008