Naslov Pretnja preračunljivega individualizma v družbi posredovanih odnosov
Avtor Petrič Gregor
Leto 2007
Vir

Mobilne refleksije

Datum vnosa 18.10.2008, 15:49
Povzetek

Internet in mobilna telefonija sta postala nepogrešljiva elementa medosebnega komuniciranja in s tem pomembna posrednika družbenih odnosov.

Prispevek zagovarja tezo, da selitev družbenih odnosov v okvire novih komunikacijskih tehnologij v pogojih bivanja v sodobni pozno/post moderni družbi spodbuja in promovira prerečunljivi individualizem, ki sproža dezintegrativne procese na ravni družbenih odnosov, kulture in identitete. Predstavljena je izčrpna razčlenitev in primerjava interakcije, ki poteka »v živo« in interakcije, ki je posredovana preko interaktivnih storitev mobilne telefonije ali interneta. V sintezi z ločitvijo strateškega in kooperativnega delovanja, kot dveh temeljnih vrst družbenega delovanja, je nato argumentirana izhodiščna teza o spodbujanju preračunljivosti v posredovanih interakcijah. Na empirični ravni je podan

izčrpen vpogled v prisotnost posredovanih odnosov v slovenski družbi za tiste, ki imajo dostop do novih komunikacijskih tehnologij. Predstavljena je tudi analiza pojasnitve dveh temeljnih dimenzij socialnega kapitala v odvisnosti od vpletenosti v posredovane in neposredovane odnose. Kljub heterogenosti rezultatov, se ponuja zaključek, da nove komunikacijske tehnologije niso le nevtralna orodja, temveč igrajo pomembno vlogo v (pre)strukturiranju nekaterih temeljnih procesov v sodobni družbi.

Podrobnosti

PDF