Naslov VPLIV OBLIKE SPLETNEGA VPRAŠALNIKA NA OPTIMALNOST UPORABNIŠKE IZKUŠNJE
Avtor Anja Premzel
Leto 2008
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Katja Lozar Manfreda
Datum vnosa 10.11.2008, 11:03
Povzetek

V zadnjem desetletju se razširjenosti uporabe interneta s hitrim razvojem in popularizacijo odraža tudi pri anketnem raziskovanju, kjer se je že uveljavilo spletno spletno anketiranje. Edinstvene tehnološke zmogljivosti tega medija spletnim anketam prinašaj številne prednosti tako za raziskovalne hiše kot tudi za uporabnike spletnih anket. V diplomi je študentka na osnovi predstavljene teorije in že narejenih raziskav raziskovala, ali oblika spletnega vprašalnika vpliva optimalnost uporabniške izkušnje pri izpolnjevanju spletnega vprašalnika. Koncept optimalne uporabniške izkušnje je študentka prenesla na področje spletnih vprašalnikov, ga definirala kot uporabnikovo zaznavanje interakcije s spletnih vprašalnikom in skušala ugotoviti, kaj nanjo vpliva. V ta namen je izvedla dva eksperimenta, da bi ugotovila ali barvno in grafično ozadje spletnega vprašalnika ter uporaba indikatorja napredka vplivata na optimalno uporabniško izkušnjo, ki jo uporabnik  ob izpolnjevanju spletnega vprašalnika doživlja. Rezultati eksperimentov delno njene domneve. Ugotovila je, da zaradi bolj barvitega, živahnega ozadja  anketiranci zaznavajo  manjši nadzor nad izpolnjevanjem anketnega vprašalnika, vendar pa to ne vpliva na osredotočenost pri tej aktivnosti. Prav tako se ni pokazal vpliv indikatorja napredka, vendar se rezultati kažejo v predvideni smeri: anketiranci, ki so izpolnjevali vprašalnik z indikatorjem napredka, so v povprečju zaznavali večji nadzor nad izpolnjevanjem in večjo osredotočenost na izpolnjevanje vprašalnika.

Podrobnosti

Diplomsko delo

Ključne besede

spletna anketa, spletni vprašalnik, indikator napredka, barvno in grafično ozadje,  kvaliteta anketnega vprašalnika