Naslov RABA NOVIH KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ V KORPORATIVNEM KOMUNICIRANJU
Avtor Jure Žibert
Leto 2008
Vir

Cobiss

Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Andrej Škerlep
Datum vnosa 10.11.2008, 11:09
Povzetek

Internet in njegova orodja so pomembno vplivala na rakso odnosov z javnostmi. Eden takih orodij so spletne strani korporacij. Na njih lahko vidimo, na kakšen način določen akorporacija zadovoljuje svoje deležnike. Predvsem z upravljanjem spletnih strani korporacij in upravljanjem tistega, kar pišejo o njih na drugih, ponavadi aktivističnih spletnih straneh, lahko PR praktiki zadovoljujejo korporacijske in komunikacijske cilje. Aktivistične javnosti bi rade vplivale na korporacije in dosegle spremembo njihovega obnašanja, kot tudi vplivale na druge javnosti, ki želijo škoditi korporacijam, s ciljem skupnega napada nanje. Če želi korporacija to preprečiti, mora poznati potrebe in pričakovanja večine svojih pomembnih deležnikov. Zato mora PR oddelek redno osveževati spletne strani korporacije, se odzivati na podatke iz okolja, večkrat sodelovati v psletnih klepetalnicah na temo matične korporacije in odkriti potencialne žgoče teme. To je potrebno zato, ker je lahko producent informacij  že skoraj vsak.  Včasih pa mora korporacija prikrito ali neprikrito, tudi s pomočjo močnih blogerjev, predstaviti svojo plat zgodbe. Nove tehnologije torej intenzivinirajo odnos med korporacijami in njihovimi javnostmi, kar krepi vlogo odnosov z javnostmi.

Podrobnosti

Diplomsko delo

Ključne besede

nove komunikacijske tehnologije, internet, korporacijske spletne strani, odnosi z javnostmi