Naslov Družbene vloge, regulacija in norme v spletnih skupnostih
Avtor Jure Čuhalev
Leto 2008
Vir

Cobiss

Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Gregor Petrič
Datum vnosa 10.11.2008, 11:12
Povzetek

V diplomski nalogi o družbenih vlogah, regulacijah in normah v spletnih skupnostih, so predstavljeni rezultati raziskovanje teme o tem, kateri deli spletnih skupnosti vplivajo na zaznavo norm v spletnih skupnostih in kako lahko na njih spletni upravitelji vplivajo. V teoretičnem ozadju so predstavljene tehnologije spletnih skupnosti in trendi razvoja upravljanja spletnih skupnosti. Podrobneje so obravnavana ogrodja za analizo norm in pravil v spletnih skupnostih. Razložene so osnove analize uporabnosti uporabniških vmesnikov s pomočjo hevrističnih smernic in kako se jih uporablja v praksi. Predstavljeni teoretični okvir je nato analiziran s pomočjo raziskave o uporabnikih domačih spletnih forumih. analiza regresijskega modela je pokazala, da so indeksi funkcionalnih, družbenih in psiholoških potreb statistično značilni znotraj raziskovalnega modela. Na podlagi ter rezultatov so nato predstavljeni načini kako lahko to razumevanje upravljalci spletnih skupnosti uporabijo pri gradnji in upravljanju svojih skupnosti v obliki hevrističnih smernic. Hevrističpne smernice so predstavljene tako v obliki trditev, kot tudi razširjenih razlag z dodatnimi vprašanji, ki si jih lahko spletni upravitelji postavijo.

Podrobnosti

Diplomsko delo

Ključne besede

družbene vloge, norme, spletne skupnosti, hevristične smernice, uporabnost

Leto izida - publikacije2008