SURS: Telefonski promet v 4. četrtletju 2006

03/28/2007

Statistični urad RS je objavil podatke o poštnih storitvah in storitvah elektronskih komunikacij v 4. četrtletju 2006, ugotavlja pa, da se je v primerjavi z enakim obdobjem leta 2005 obseg telefonskih storitev v 4. četrtini 2006 povečal za 3,8 %.

V fiksni telefoniji je bilo ustvarjenih 463 milijonov minut pogovorov, kar je za 6,6 % več kot v predhodnem četrtletju, a manj kot v enakem četrtletju 2005. Mednarodni promet je upadel v vseh primerjalnih obdobjih. Uporabniki storitev mobilnih omrežij so v 4. četrtletju ustvarili 684 milijonov minut odhodnega prometa, kar je za 7,4 % več kot v enakem obdobju leta 2005 in za 6,2 % več kot v predhodnem obdobju. Promet je ustvarjalo 1,82 milijona uporabnikov, med katerimi je bilo 40 % uporabnikov predplačniških paketov, 60 % pa naročnikov. 

Preglednica: Promet in število naročnikov v 4. četrtletju 2006 (Vir: SURS)

  Promet (minute) Naročniki Predplačniške kartice
Fiksna telefonija 462.608.000 792.123  
Mobilna telefonija 684.306.000 1.084.797 743.775
Skupaj 1.146.914.000 1.876.920 743.775

Vir: SURS, 8.3.2007

Članek je prebralo 137575 obiskovalcev

Komentarji