Tema: Deklice pri uporabi spleta aktivnejše kot dečki

Vprašanje je, koliko so ti podatki resnični, saj se razlikujejo med raziskavami- glede na uporabljeno metodologijo.

Nastavitve foruma