zakonodaja & prav. potroš.

Zakonodaja s področja informacijske družbe sega na številna področja, od informacij javnega značaja, elektronskih komunikacij, avtorskega prava, pravic potrošnikov do Kazenskega zakonika.  Več >>

Raziskave

5 članic EU med 10 najboljšimi državami glede spodbujanja računalništva v oblaku

23.04.12

Politike EU povečujejo mozaik nasprotujočih si zakonov in uredb, ki ogrožajo rast svetovnega integriranega trga računalništva v oblaku.   >>

Novice

ACTA lahko vodi v povečan obseg nadzora in omejevanje rabe interneta

02.02.12

26. januarja so predstavniki Evropske komisije in 22 držav članic EU podpisali mednarodni sporazum za boj proti ponarejanju (ACTA)   >>

RIS poročila

Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v digitalnem okolju

11.03

Izvajalca poročila o avtorskih in sorodnih pravicah v digitalnem okolju, Mirovni inštitut in Fakulteta za družbene vede, sta ugotovila, da anketiranci daleč najpogosteje presnemavajo svoja lastna dela. Skoraj 70 % anketiranih ima CD zapisovalnik kot računalniško enoto za reproduciranje bodisi doma bodisi v službi, 12 % jih ima zapisovalnik kot samostojno enoto, petina pa nima ničesar od tega. Gre za raziskovalno poročilo CRP projekta, ki je sicer le v manjšem delu potekalo v povezavi s projektom RIS.  >>