IKT tehnologije

Svetovna poraba sredstev, povezanih z IT, naj bi v letu 2013 dosegla 3,7 bilijonov dolarjev, kar je za 4,2 % več kot v letu 2012, piše Gartner. Več >>

Novice

Slovenija po deležu fiksnega širokopasovnega dostopa pod povprečjem EU

20.04.13

Januarja 2012 je imelo v Sloveniji dostop do fiksnega širokopasovnega omrežja 24,6% prebivalcev, kar je za 3,1 odstotne točke manj od povprečja EU.   >>

RIS poročila

E-kompetentni državljan Slovenije danes

15.06

Podrobnejša analiza pokaže, da je razvitost specifičnih e-kompetenc je v Sloveniji izrazito nad povprečjem EU v skoraj vseh segmentih, razen pri starejših od 55 let, ki zaostajajo v vseh pogledih in tudi znižujejo primerjalni položaj Slovenije.   >>

Digitalni razkorak 2010

30.05

Internet še vedno v večji meri uporabljajo moški, mlajše osebe ter višje izobraženi, vendar se razlika zmanjšuje. Večino razlogov za neuporabo interneta v večji meri zaznavajo ženske, starejše osebe in manj izobraženi. Govorimo lahko o štirih skupinah neuporabnikov interneta, ki se razlikujejo predvsem glede na zanimanje za uporabo interneta, znanje pri uporabi ter skrb za varnost.   >>

Razvoj pan-evropskih storitev informacijske družbe v Sloveniji

24.11

Med slovenskimi rednimi uporabniki interneta od 18 do 75 let, je zanimanja za e-storitve javne uprave veliko. Največ zanimanja vprašani kažejo za področje e-zdravja.   >>

Šolajoči in uporaba IKT

28.01

Vsi šolajoči uporabljajo internet. Najpogostejši uporabniki interneta so študentje. Po poročanju šolajočih, učitelji relativno redko uporabljajo IKT pri poučevanju.  >>