mobilna telefonija

Promet na področju mobilne telefonije je v 1. četrtletju 2012 znašal skoraj 960 milijonov minut, kar je za 3% več kot v enakem obdobju leta 2011 . Mobilni telefon uporablja večina populacije, in to že skoraj 10 let, ugotavlja RIS. V tem času so se vzpostavili novi stabilni načini uporabe. Naslednja večja sprememba prihaja z mobilnim internetom, ki pa se uveljavlja razmeroma počasi. Več >>

 

RIS poročila

E-kompetentni državljan Slovenije danes

15.06

Podrobnejša analiza pokaže, da je razvitost specifičnih e-kompetenc je v Sloveniji izrazito nad povprečjem EU v skoraj vseh segmentih, razen pri starejših od 55 let, ki zaostajajo v vseh pogledih in tudi znižujejo primerjalni položaj Slovenije.   >>

Šolajoči in uporaba IKT

28.01

Vsi šolajoči uporabljajo internet. Najpogostejši uporabniki interneta so študentje. Po poročanju šolajočih, učitelji relativno redko uporabljajo IKT pri poučevanju.  >>

Mobilna telefonija

02.04

Uporabniki mobilnih telefonov najpogosteje uporabljajo fotografiranje preko mobilnega telefona, vsaj mesečno to storitev uporabljata dobri dve petini (41.7%) uporabnikov starih 12 do 65 let.  >>

PC in mobilna raba interneta

26.10

46 % oseb v populaciji 12 do 65 let ne uporabljata interneta, 36 % je samo PC uporabnikov interneta, 13 % jih uporablja PC in mobilni dostop do interneta, 5 % pa samo mobilni dostop do interneta. Pri tem mobilni dostop definiramo kot mesečno uporabo vsaj ene od naslednjih storitev: uporaba e-maila, Planeta, VodafoneLive ali drugih WAP strani prek mobilnega telefona.  >>