informacijska družba

O informacijski družbi se začne govoriti predvsem s pojavom računalnikov v 70. letih prejšnjega stoletja, intenzivneje pa šele v 80. letih, ko so računalniki začeli vstopati v splošno uporabo, predvsem pa s pojavom interneta v 90. letih. Več >>

Raziskave

Slovenija z indeksom razvoja e-vladanja na 24. mestu

26.09.12

Združeni narodi so objavili raziskavo, ki meri razvoj in uspešnost uvajanja digitalnih tehnologij in njihovo uporabo v vladanje in vključevanje državljanov.   >>

RIS poročila

E-kompetentni državljan Slovenije danes

15.06

Podrobnejša analiza pokaže, da je razvitost specifičnih e-kompetenc je v Sloveniji izrazito nad povprečjem EU v skoraj vseh segmentih, razen pri starejših od 55 let, ki zaostajajo v vseh pogledih in tudi znižujejo primerjalni položaj Slovenije.   >>

Digitalni razkorak 2010

30.05

Internet še vedno v večji meri uporabljajo moški, mlajše osebe ter višje izobraženi, vendar se razlika zmanjšuje. Večino razlogov za neuporabo interneta v večji meri zaznavajo ženske, starejše osebe in manj izobraženi. Govorimo lahko o štirih skupinah neuporabnikov interneta, ki se razlikujejo predvsem glede na zanimanje za uporabo interneta, znanje pri uporabi ter skrb za varnost.   >>

Razvoj pan-evropskih storitev informacijske družbe v Sloveniji

24.11

Med slovenskimi rednimi uporabniki interneta od 18 do 75 let, je zanimanja za e-storitve javne uprave veliko. Največ zanimanja vprašani kažejo za področje e-zdravja.   >>

Internet in slovenska država 2010

18.11

V primerjavi s prejšnjimi leti ni večjih razlik, saj je polovica vprašanih mnenja, da je slovenska država dobro poskrbela za razvoj interneta. Vprašani področju razvoja interneta, poleg gradnje avtocest, pripisujejo visoko prioriteto.   >>