Naslov Zdravstvena ekonomika: Revija za ekonomske raziskave v zdravstvu

Nenatančno zasnovana regulacija cen zdravil bistveno vpliva na večanje izgub in optimizacijo ekonomske učinkovitosti.

INERHC ugotavlja, da so cene lekarniških storitev preplačane in sicer za kar 30 evro centov na recept, kar skupaj znese približno 4 milijone evrov letno. Da je pobiranje dodatnih sredstev s strani lekarn ekonomsko neupravičeno, dokazujejo investicije zavarovalnic v KZZ, ki sodelujejo pri financiranju lekarniškega sistema.

Raziskava v nadaljevanju finančno ovrednoti tudi nekatere elemente ponudbe zdravstvenih storitev, kjer ponovno lahko beležimo velike izgube.

Ocene kažejo, kot bi bili sistemi zdravstvenega varstva v stalni krizi, npr. dolge čakalne dobe na preglede ali posege, stalno pomanjkanje sredstev, pomanjkljiva skrb za kakovost dela. Kdo bo zdravstveno oskrbljen in kakšna bo ta oskrba, je problem tako za družbo, kot posameznika. Vsem pa je dobro znano, da tiči razlog za vse težave v omejenih finančnih sredstvih.

 

Na koncu je predstavljena tudi problematika upravljanja in vodenja zdravstvenih institucij, njihova mreža ter odzivnost na potrebe po zdravstveni oskrbi.

Poročilo>> (pdf, 1073 KB)

Vir: Živkovič Aleš, Mrkaić Mićo, Pezdir Rado. Nova letna raziskava INHERC o stanju slovenskega zdravstvenega sistema. INERHC, 17. 6. 2008

Vir INERHC
Datum 24.11.2008
Print