Naslov Presnemavanje in avtorske pravice

Skoraj 70 % anketiranih ima CD zapisovalnik kot računalniško enoto za reproduciranje bodisi doma bodisi v službi, 12 % jih ima zapisovalnik kot samostojno enoto, petina pa nima ničesar od tega. Več kot polovica jih ima DVD zapisovalnik kot računalniško enoto, 13 % samostojni DVD zapisovalnik, skoraj tretjina pa ne enega ne drugega, ugotavlja Mirovni inštitut.

 

Skoraj 60 % kupuje CD, malo več kot polovica DVD in manj kot sedem % MD zapisovalnik. Tistih, ki kupujejo več kot deset CD-jev na mesec, je skoraj 14 %, več kot deset DVD-jev pa skoraj šest odstotkov.

Daleč najpogosteje anketiranci  presnemavajo svoja lastna dela. Po deležu kopiranih del sledi presnemavanje avtorskih del s P2P omrežij, med katerimi je velik delež maloštevilnih posameznikov, šest odstotkov vseh anketiranih, ki takih del prekopirajo več kot 40 na mesec.

Več kot polovica anketiranih uporablja računalnik, doma ali pa v službi. Ugotovitve ankete so nekoliko manj ugodne kakor podatki, ki jih navaja že omenjena raziskava Eurostata za Slovenijo, po kateri naj bi imelo 65 % slovenskih  gospodinjstev računalnik, več kot polovica pa internetni priključek.

 

Anketiranje fizičnih uporabnikov je potekalo septembra in oktobra leta 2007 na Centru za raziskovanje javnega mnenja pri FDV. Telefonska anketa je zajela skupaj 795 anketirancev (v vzorcu jih je bilo 2100).

 

Poročilo >>

 

Vir: Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v digitalnem okolju, Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene  in politčne študije, 2007.

Vir Mirovni inštitut
Datum 06.03.2009
Print