Naslov Evropska komisija: financiranje e-zdravja

Evropska komisija je objavila izsledke študije o financiranju e-zdravja. Cilj študije je oceniti različne finančne priložnosti, ki se ponujajo na področju e-zdravja.

Evropska komisija želi s poročilom članicam pomagati uresničiti e-zdravstveni akcijski plan. V časih ekonomske krize je še posebej vprašljiva denarna vzdržljivost investicij, tveganja pa so sledeča: finančne koristi in tveganja, različni poslovni modeli, strateška primernost, itd. Evropska komisija je pregledala tudi pomanjkanje na področju resursov za področje e-zdravja, opozarja pa na naslednji stvari: pomanjkanje znanja in sposobnosti med delovno silo; omejen pogled na potenciale e-zdravja s strani zdravstvenih profesionalcev. Osredotočanje na IKT kot začetno točko je po mnenju komisije napačno početje. Potrebno je izobraziti tudi profesionalce, da bodo lahko v celoti izkoristili e-zdravje.

Komisija predlaga tudi naslednje ukrepe:

  • promoviranje e-zdravja kot del zdravstvenih storitev in zdravstvene oskrbe;
  • osredotočanje na posamezne aspekte e-zdravja, manj pa na varčevanje;
  • dolgoročno načrtovanje;
  • zagotavljanje resursov za izobraževanje in večanje bazena znanja; itd.

Poročilo >> (pdf, 850 KB, en)

Vir: Evropska komisija, december 2008

Datum 17.03.2009
Print