Naslov eZdravje: letos že prvi poskusni projekti?

Pri izpolnjevanju ciljev in sprememb na področju zdravstva bo vloga procesa informatizacije vse večja, zato je na nacionalni ravni že vzpostavljen projekt eZdravje, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad.

Kot piše Dnevnik, nova vodja projekta informatizacije slovenskega zdravstva Mateja de Leonni Stanonik napoveduje, da bodo do konca leta 2011 v nekaterih območjih po Sloveniji vsaj poskusno zaživeli prioritetni projekti v okviru eZdravja, med katere spadajo eRecept, teleradiologija in eNaročanje.

Ostale projekte bodo v nabor storitev eZdravja dodajali postopno. Ti so eLaboratorij, ePolicija-urgenca, eLab, sodelovanje več izvajalcev v postopku zdravljenja kroničnih bolnikov ali eOskrba, eTransfuzija, TeleStroke, TelePsihiatrija, telemedicinska oskrba na domu vključno z biosenzoričnim monitoringom itn.

V razvitem svetu sta tako eZdravje kot tudi telemedicina še posebnega pomena pri obravnavi bolnikov s kroničnimi boleznimi. Informatizacija bo omogočila lažjo mobilnost in povečano varnost pacientov, zdravstveni delavci pa bodo imeli  dostop do različnih elementov elektronskega zdravstvenega zapisa pacienta, elektronskih rentgenskih slik in drugih izvidov, strokovnih virov - medicinske e-knjižnice - in izobraževanja.

Študija analitske hiše Gartner, ki je obsegala 6 držav EU, je med drugim pokazala, da eZdravje prinese 84% manj napak pri doziranju zdravil, 50% manj administrativnega dela in 83% manj napak zaradi zamenjane identitete bolnika. Zaznali so tudi povečano izkoriščenost predpisanih zdravil (za 39%) ter kar za 99% manj izgubljenih radioloških slik in ponovnih slikanj.

Milijonske izgube zaradi zamujanja?

De Leonni Stanonikova bo v kratkem postavila novo ekipo, ki bo vodila projekt eZdravje. To ekipo čaka veliko dela, saj bo projekt zaradi številnih pomanjkljivosti potrebno zastaviti na novo in poleg tega upravičiti zamude, ki so se pojavile.

Ministrstvo za zdravje je zaradi zamujanja pri projektu eZdravje pred približno letom in pol izgubilo že 4,7 milijona evrov iz evropskega socialnega sklada. Zaradi zamujanja pri izvedbi projekta pa bi lahko letos izgubili pet milijonov evrov evropskih sredstev. Proračun za projekt eZdravje ostaja 27,3 milijona evrov, pri čemer je bilo 3,3 milijona evrov že porabljenih.

Poleg tega, da bo vzpostavljena nova ekipa za vodenje projekta eZdravje, se bo spremenil tudi način implementacije posameznih projektov. Namesto, da bi projekt vpeljali naenkrat po celi državi, bodo najprej izbrali določenega izvajalca zdravstvenih storitev, pri katerem bodo razvijali sistem. Ko bo sistem dokončno razvit, ga bodo vpeljali še na nacionalno raven.

Poročilo (pdf, sl) >>

Viri:

Vir slike: Epha.org

 

Vir MZ; Dnevnik
Datum 06.04.2011
Print