Naslov RIS: nameni uporabe interneta, september 2006

Raziskava rabe interneta in spletne obiskanosti RIS – PC in mobilna raba interneta ter spletna obiskanost 2006, ki jo je RIS izvedel septembra 2006, je pokazala, da internet mesečni uporabniki najpogosteje uporabljajo za samoizobraževanje preko iskanja informacij in za izmenjavo datotek preko P2P omrežij. Uporaba spletnih igralnic na srečo je skromna.

57 % mesečnih uporabnikov interneta je uporabljalo internet mesečno ali pogosteje za samoizobraževanje skozi iskanje in povezovanje informacij na internetu. Vsaj občasno ga je v ta namen uporabljalo 78 %.

Druga dejavnost, za katero mesečni uporabniki pogosto uporabljajo internet, je izmenjava datotek preko P2P omrežij. Mesečno ali pogosteje jih je datoteke izmenjevalo 44 %, vsaj občasno pa 59 %.

V letu 2006 se je v Sloveniji aktivno širila IP telefonija. Raziskava je pokazala, da jo je septembra uporabljalo mesečno ali pogosteje 16 % mesečnih uporabnikov interneta, vsaj občasno pa 59 %.

Poznavanje in uporaba storitev RSS je skromna. Mesečno ali pogosteje je RSS storitve uporabljalo le 9 % mesečnih uporabnikov, vsaj občasno pa 14 %.

Uporaba spletnih stavnic in igralnic je majhna. Prevladuje uporaba stavnic, ki jih je mesečno ali pogosteje uporabljajo 7 % mesečnih uporabnikov interneta, vsaj občasno pa 11 %. Spletne igralnice mesečno ali pogosteje obiskuje zgolj 1 % mesečnih uporabnikov, vsaj občasno pa 3 %.

Slika: Mesečna in občasna uporaba interneta za različne namene med mesečnimi uporabniki interneta v % (RIS, september 2006, n=303)

Legenda:
  • a – uporaba interneta za samoizobraževanje zgolj z iskanjem in povezovanjem informacij na internetu, torej izven udeležbe v formalnih brezplačnih on-line izobraževanjih;
  • b – uporaba interneta za izmenjavo datotek (glasba, video) preko P2P (peer to peer) omrežij, npr. eMule, Kazza, …
  • c – uporaba interneta za telefoniranje (IP telefonija, npr. Skype);
  • č – uporaba RSS storitev;
  • d – uporaba on-line stavnic;
  • e– uporaba on-line kazinojev, igralnic.

Mesečni uporabniki interneta še vedno najpogosteje uporabljajo internet za splošno izobraževanje oz. širjenje vedenja, kar je eden izmed temeljev interneta, to pa spodbuja tudi udobnost dostopa do informacij. Zelo je razširjena izmenjava datotek, saj je ponudba datotek na spletu velika, sama izmenjava s sodobnimi programi pa enostavna.

Uporaba telefonije preko interneta je opazna, verjetno pa je pričakovati še njen porast, saj se zelo širi, povečuje pa se tudi število ponudnikov.

Uporaba RSS tehnologij je, glede na uporabnost, majhna. Vzrok gre lahko iskat tudi v navadah uporabnikov, ki verjetno raje obiskujejo spletne strani, kot pa, da bi uporabljali programsko opremo za uporabo RSSa. Verjetno je vzrok tudi v nepoznavanju samega delovanja teh tehnologij in ustrezne programske opreme.

Uporaba spletnih stavnic in predvsem igralnic je majhna. Verjetno gre vzroke iskat v nepoznavanju spletnih igralnic na srečo in nezaupanju do posredovanja podatkov o kreditnih karticah preko spleta.

Več:

Datum 04.06.2007
Print