Naslov Internet uporablja 63% prebivalcev v starosti 10-75 let

Po podatkih SURS je do oktobra 2007 internet uporabilo že 63% oziroma 1.066.400 ljudi, starih med 10 in 75 let, v zadnjih treh mesecih pa je internet uporabilo 948.938 oziroma 55% populacije v starosti od 10 do 75 let.

Mesečnih uporabnikov je po podatkih SURSA 927.000 oziroma 55% populacije.

Tabela1: Ocene deleža uporabnikov interneta v celotni populaciji (osebe, ki so že uporabljale internet – uporaba interneta preko osebnega računalnika) – ocene (SURS, september 2007)

 

PODATKI SURS (10-75)

 

število  oseb v pop.

Že uporabil internet

Mesečni uporabniki*

 

  v 1000

  v 1000

%

v 1000

%

10-15

129    

121    

94

114

88

16-24

222    

217    

98

194

87

25-34

303

264    

87

238

79

35-44

307    

228    

74

196

64

45-54

313    

157    

50

131

42

55-64

232    

65    

28

44

19

65-74

183

14    

8

13

7

skupaj

1.691    

1.066

63

927

55

*Mesečni uporabniki– združene kategorije: uporablja vsak dan ali skoraj vsak dan; uporablja vsaj enkrat na teden; uporablja vsaj enkrat na mesec

 Po RISovih ocenah  internet uporablja 63% populacije oziroma okoli 1.058.00 ljudi v starosti od 10-75 let. Vendar pa se podatki razlikujejo glede na uporabo po starostni strukturi. Tako je v SURSovi anketi delež uporabnikov v starostni skupini 16-24 (98%) precej večji kot kažejo podatki ankete RIS (91%), prav tako so po SURSu višji deleži uporabnikov v starostni skupini 55-65 (SURS 28%; RIS 19%). Razlik ni, oziroma so majhne v starostnih skupinah 10-15 let, 45-54 let in 65-74 let. Pri ostalih skupinah pa beleži RIS nekoliko višje deleže kot SURS. Po podatkih dobljenih z anketo RIS je mesečnih uporabnikov 62% oziroma 1.040.000

 Tabela 2: Ocene deleža uporabnikov interneta v celotni populaciji (osebe, ki so že uporabljale internet – uporaba interneta preko osebnega računalnika) – ocene (RIS, oktober 2007)

PODATKI RIS (10-75)

 

Število oseb v populaciji

uporabniki interneta

mesečni uporabniki**

 

v 1000

v 1000

%

v 1000

%

10-15

129    

120

94

114

89

16-24

222    

202

91

202

91

25-34

303  

274

90

268

88

35-44

307    

243

79

235

76

45-54

313    

160

51

160

51

55-65

232    

44

19

48

21

66-74*

183

15

8

13

7

SKUPAJ

1.691    

1.058

63

1040

62

*ocena narejena na osnovi deleža uporabnikov 12-15 po podatkih RIS, ter deleža uporabnikov 10-15 (94%)

po SURS.  Delež uporabnikov v skupini 10-11 let  je verjetno nekoliko podcenjen.

 ** Mesečni uporabniki: združene kategorije uporablja večkrat dnevno; skoraj vsak dan; nekajkrat tedensko, nekajkrat mesečno

Datum 14.02.2008
Print