Naslov Razred, kulturni kapital in mobilni telefon
Avtor Breda Luthar, Samo Koprivnik
Leto 2007
Datum vnosa 18.10.2008, 16:56
Povzetek

Vsebina se ukvarja z družbeno strukturiranostjo praks uporabe mobilnega telefona in pomenom telefona kot materialnega objekta za različne skupine uporabnikov. Zanimalo nas je predvsem razmerje med razredom/kulturnim kapitalom ter uporabo in označevanjem mobilnega telefona ter spolne in generacijske dimenzije uporabe. Preiskujemo, kako telefon služi za označevanje in konstituiranje družbenih in kulturnih razlik in pri tem ne igra le vloge pragmatičnega tehnološkega orodja, temveč tudi vlogo kulturnega objekta. Avtorja menita, da je za raziskovanje družbene vloge novih medijev ključno preiskovanje njihove »artifaktne« narave. Pri analizi politik uporabe mobilnega telefona izhajata iz predpostavke, da so družbeni in materialni odnosi tesno prepleteni in da se performans družbenega odvija skozi materialni svet. Na tej podlagi članek z anketnim vprašalnikom ugotavlja pomen mobilnega telefona za različne skupine anketirancev/potrošnikov in preiskuje različne narativne konstrukcije telefona kot kulturnega objekta.

Podrobnosti

PDF

Print

Publikacije (935)