Naslov Odprti standardi in odprtokodne rešitve v javni upravi
Avtor Boris Upelj
Leto 2010
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič; somentor: izr. prof. dr. Marjan Brezovšek
Datum vnosa 06.09.2011, 13:27
Povzetek

Javne uprave po vsem svetu se morajo vseskozi ravnati po določenih načelih, kot so demokratičnost, transparentnost, neodvisnost ter odprtost do državljanov. Ti principi bi torej morali v večji ali manjši meri veljati tudi za orodja, ki jih javne uprave uporabljajo pri svojem delovanju. Vse več storitev in dejavnosti je dandanes odvisnih od računalnikov in programske opreme. Zaradi prevlade lastniških programskih rešitev na trgu v preteklih desetletjih se je zaprto programje zelo razširilo tudi v javnih upravah. Z analizo edine resne alternative lastniškim programom, odprte kode in odprtih standardov, bom skušal dokazati, da so odprte programske rešitve, podprte z uporabo odprtih standardov, bolj primerne za uporabo v javni upravi kot lastniško programje in zaprti standardi, povezani z njihovo uporabo. Še več, uporaba lastniških rešitev javni upravi ne zagotavlja samostojnosti na področju programske opreme niti nadzora nad lastnimi podatki v prihodnosti. Preverjal bom tudi skladnost uvajanja odprtih standardov in odprte kode z načeli koncepta novega upravljanja javnega sektorja.

 

 

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

 

 

Ključne besede

odprti standardi, odprta koda, javna uprava, novo upravljanje javnega sektorja

 

 

Leto izida - publikacije2010