Pew Internet

Pew Internet je raziskovalna hiša, ki deluje predvsem na področju ZDA. Ukvarja se z raziskovanjem navad Američanov. Med drugim spremljajo tudi navade uporabnikov inerneta in ostalih tehnologij, ter vpliv omenjenih dejavnikov na otroke, odrasle, družine, šole in ostale organizacije.

Pew Internet & American Life Project >>