Alexa

Alexa je podjetje, ki se ukvarja z merjenjem prometa, dosega in obiskanosti spletnih strani. Njene metode merjenja so specifične. Metodologija namreč temelji na spletnem orodju (Alexa toolbar), ki ga je od časa začetka delovanja (1996) na svoje računalnike namestilo že več milijonov uporabnikov spleta. To orodje zapisuje podatke o obiskanih straneh, prometu ter ostalih dejavnostih uporabnika. Prav zaradi tovrstne metodologije je delovanje Alexe pod vplivom kritik, saj vzorec uporabnikov in spletnih strani ni izbran naključno.  

Alexa >>