Spletni časopisi

Internet je vir informacij in medij za posredovanje novic. Nekateri časopisi, pri tem mislimo časopise v najširšem pomenu besede, delujejo le na internetu, nekateri pa imajo na internetu le razširjene vsebine iz drugih medijev (npr. tiskani mediji). Posredovanje novic je lahko v pisani obliki ali v obliki video zapisov.

Spletni časopisi

Tiskani mediji na spletu