IPTS

IPTS je Inštitut za prospektivne, tehnološke študije, ki je le eden od sedmih znanstvenih inštitutov Združenega raziskovalnega centra Evropske komisije (JRC).

Glavna dejavnost Inštituta je nuditi strateško podporo za pripravo konceptov in za razvoj EU politike. Zajema znanstveno sfero na področju raziskovalnih in inovacijskih politik, tehnološko - ekonomskih napovedi, okolja, energije in prevoza, informacijske družbe, agrokulture in živih ved.

IPTS - Inštitut za prospektivne in tehnološke študije>>