svetovni splet

Svetovni splet v povprečju uporablja 34,3 % svetovne populacije (Internet World Stats, junij 2012).  V Sloveniji ga uporablja 70 % populacije med 10 in 74 let (SURS, 1. četrtletje 2012). Več >>

 

 

Raziskave

408 milijonov evropskih uporabnikov interneta

12.04.13

Povprečen evropski uporabnik interneta za splet mesečno nameni slabih 27 ur, kar je nad svetovnim povprečjem.   >>

Novice

Microsoft v Evropi izgublja tržni delež Windows in IE

27.03.13

Internet Explorer je imel januarja 2013 v Evropi na trgu spletnih brskalnikov 30,7% delež, kar je za skoraj 10 odstotnih točk manj kot lansko leto.   >>

RIS poročila

E-kompetentni državljan Slovenije danes

15.06

Podrobnejša analiza pokaže, da je razvitost specifičnih e-kompetenc je v Sloveniji izrazito nad povprečjem EU v skoraj vseh segmentih, razen pri starejših od 55 let, ki zaostajajo v vseh pogledih in tudi znižujejo primerjalni položaj Slovenije.   >>

Socialna omrežja 2011

08.06

Rezultati kažejo, da ima 60% anketirancev oblikovan profil na vsaj enem od številnih spletnih socialnih omrežij. Med temi prevladujejo mlajši, predvsem stari med 16 in 25 let (75%),  ženske (63% žensk v primerjavi s 57% moških), prebivalci iz naselji, ki imajo več kot 2000 prebivalcev, in srednje izobraženi (72%).   >>

Digitalni razkorak 2010

30.05

Internet še vedno v večji meri uporabljajo moški, mlajše osebe ter višje izobraženi, vendar se razlika zmanjšuje. Večino razlogov za neuporabo interneta v večji meri zaznavajo ženske, starejše osebe in manj izobraženi. Govorimo lahko o štirih skupinah neuporabnikov interneta, ki se razlikujejo predvsem glede na zanimanje za uporabo interneta, znanje pri uporabi ter skrb za varnost.   >>

Razvoj pan-evropskih storitev informacijske družbe v Sloveniji

24.11

Med slovenskimi rednimi uporabniki interneta od 18 do 75 let, je zanimanja za e-storitve javne uprave veliko. Največ zanimanja vprašani kažejo za področje e-zdravja.   >>

Internet in slovenska država 2010

18.11

V primerjavi s prejšnjimi leti ni večjih razlik, saj je polovica vprašanih mnenja, da je slovenska država dobro poskrbela za razvoj interneta. Vprašani področju razvoja interneta, poleg gradnje avtocest, pripisujejo visoko prioriteto.   >>