e-izobraževanje

Rezultati raziskave o uporabi IKT v šolah uvrščajo Slovenijo med države EU, kjer se internet največ uporablja za neformalne namene izobraževanja (Empirica). Več >>