InSafe

InSafe je zveza mednarodnih organizacij, katerih glavni cilj je obveščanje uporabnikov interneta o nevarnostih tega medija. Njen ustanovitelj in financer je Evropska komisija.

InSafe >>

Raziskave

Letno poročilo o varni rabi interneta za leto 2008

30.03.09

InSafe: rezultati dela in opravljenih aktivnosti na področju varne rabe v letu 2008  >>