dostop do interneta

Slovenija (69%) je bila v letu 2011 po deležu uporabnikov interneta (ki so internet uporabili v opazovanem letu) pod povprečjem 27 držav članic Evropske Unije (73%). Več >>