Zasebnost

Projekt RIS izvaja vrsto anketnih raziskav in v katerih so tudi vprašanja, ki se dotikajo občutljivih vsebin, vprašanja, ki razkrijejo identiteto respondenta ter neposredni identifikatorji (npr. naslov, email). Projekt RIS razpolaga tudi s spiski več tisoč email naslovov oseb, ki so izrazile zanimanje za raziskovalne rezultate s področja informacijske družbe.

Poleg tega prejema projekt RIS tudi številna email sporočila z najrazličnejšimi vprašanji. V času, ko zbiranje in on-line povezovanje podatkov predstavlja potencialno grožnjo zasebnosti, velja izrecno zapisati, da upoštevamo naslednja načela:

  • projekt RIS spoštuje vsa zakonska določila s področja varovanja osebnih podatkov;
  • projekt RIS ne posreduje raziskovalnih rezultatov v obliki, kjer bi bilo mogoče razkriti identiteto respondenta;
  • projekt RIS ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, kar posebej velja za: naslove anketiranih podjetij, email naslove respondentov, telefonske številke anetirancev.
  • projekt RIS pošilja vsem zainteresiranim RIS on-line novice in pri tem upošteva naslednje: samo osebe, ki so izrazile zanimanje za rezultate projekta, prejemajo RIS on-line novice, v besedilu vsakih RIS on-line novic je eksplicitno ponujena možnost takojšnjega izbrisa iz spiska.
  • projekt RIS občasno povabi k sodelovanju tudi v spletno anketo n v tem pogledu upošteva so preko emaila vabljeni le anketiranci, ki so pred tem s tem soglašali.