Kontakt

Naslov: Projekt RIS, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana.